Hồi sinh văn hoá truyền thống

Hồi sinh văn hoá truyền thống

Âm nhạc, hội họa, thi ca hay phong tục tập quán, tín ngưỡng v.v.. mỗi vùng miền luôn được lưu truyền qua nhiều thế hệ, những đặc trưng ấy tạo nên sự phong phú đa dạng của các nền văn hoá. Mỗi tầng lớp, mỗi gia đình đều dần hình thành những đặc điểm văn hoá riêng tạo...
Shen Yun's music reviews

Shen Yun's music reviews

Starting September this year, Shen Yun Symphony Orchestra will begin their 2018 global tour, starting at such renowned concert theatre  as Roy Thomson Hall (Toronto, Canada) and Carnegie Hall (New York, United States). Accentuating the beauty of ancient Chinese...
Shen Yun Symphony: Music from the hearts

Shen Yun Symphony: Music from the hearts

Many guests were invited to enjoy a tea reception featuring a talk show at Sheraton Hanoi Hotel on June 9 to learn about one of the best symphony orchestras in the world – Shen Yun Symphony Orchestra. The event was organized by Viet My Traditional Culture...